Berita Terbaru Religi Rezeki di dunia ini tidak hanya berupa harta seperti emas, rumah, kendaraan, pakaian, atau lainnya. Lebih dari itu, rezeki juga dapat berupa kesehatan, ilmu, serta ketenangan lahir-batin. Serta Allah Subhanahu wa ta’ala tidak akan berhenti memberikan rezeki kepada hambanya.

 

“Allah melapangkan rezeki siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkan (rezeki siapa saja yang Dia kehendaki).” (QS Ar-Ra’d: 26)

 

Ulama besar Al Imam As-Suyuthi (wafat 911 Hijriah) mengemukakan ada dua cara dalam membuka pintu rezeki. Keduanya adalah dengan berzikir (doa) dan amal perbuatan.Berikut beberpa perbuatan yang bisa membuka pintu rezeki, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber yaitu :

 

Tips Membuka Pintu Rezeki Dalam Islam

 

 

1. Berdagang

Dalam Al-Mughni ‘an Hamlil Asfar, Al-Hafizh Al-‘Iraqi pada hadis nomor 1576 membawakan hadis, “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki.” Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadits dari hadits Nu’aim bin ‘Abdirrahman.

2. Menjaga dan menyambung silaturrahim

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menyambung (tali) silaturahim.” (HR Al Bukhari)

3. Banyak bersedekah

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman, “Katakanlah: ‘Sesungguhnya Robb ku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki Nya)’, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS Saba’: 39)

Dalam hadis Qudsi juga disebutkan, Allah berfirman: “Wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya Aku memberi rezeki kepadamu.” (HR Abu Daud)

4. Membantu para penuntut ilmu

Dikisahkan, “Dahulu ada dua saudara pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Salah seorang mendatangi Nabi dan (saudaranya) yang lain bekerja. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi, maka Baginda Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.” (HR Tirmizi, Al-Hakim)

5. Membantu orang lemah

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Bantulah orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian.” (HR Muslim dan An-Nasa’i)

6. Berhijrah

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (QS An-Nisa’: 100)

Semoga artikel ini bermanfaat untukmu ya !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *